Entreprise / byggeri

Kielberg Advokater rådgiver klienter omkring alle former for byggesager og entrepriseret. Det kan være om store erhvervsbyggerier eller opførelsen af private enfamiliehuse, og uanset om den indgåede entrepriseaftale er baseret på AB18, AB Forbruger, andre standardaftaler eller på nogle særligt aftalte vilkår.

Byggesager er komplekse sager, hvor vi i vores rådgivning kommer omkring mange elementer og juridiske områder. Det gælder både omkring store erhvervsbyggerier og private byggerier, hvor mange parter er involveret – fra håndværkere og entreprenører til finansielle samarbejdspartnere. Kielberg Advokater guider klienten sikkert igennem entrepriserettet – en proces hvor resultatet er kontrakter og entrepriser med alle juridiske aftaler på plads.

Entrepriseret: Entrepriseaftalens mange afskygninger

Der er mange tilgange til entrepriseret og arbejdet med en dækkende entrepriseaftale på et byggeprojekt, anlægsprojekt eller en byggesag. Entrepriseaftalen kan bl.a. baseres på:

  • AB 18
  • AB Forbruger
  • Andre standardaftaler
  • Særlige vilkår, der aftales individuelt

Grundlaget for en byggesag, der forløber gnidningsløst og kan gennemføres til tiden, er et grundigt juridisk forarbejde, der udmønter sig i en klar og fuldt ud dækkende entrepriseaftale. Hos Kielberg Advokater har du eksperter i entrepriseret til din rådighed, der bistår dig med juridisk og praktisk viden, der sikrer dig det rette juridiske grundlag for dit byggeprojekt.

Entreprisesager: Løsninger, når skaden er sket

Kielberg Advokater kommer ofte på banen, når skaden er sket, og en sag er gået i hårdknude. Her står vi til gengæld klar med omfattende juridisk og personlig rådgivning, der hjælper såvel private bygherrer som entreprenører eller virksomheder igennem forløbet. Undervejs afklarer vi fejl og mangler, opstiller løsningsforslag og forligsmuligheder samt gennemfører eventuelle voldgiftssager og retssager.

Hos Kielberg Advokater har vi den rette faglige viden og erfaring i entrepriseret i bagagen til at rådgive klienter om alt inden for byggeri og entreprise. Uanset hvilken form for byggeprojekt det omhandler, er der mange lovmæssige og juridiske forhold at tage hensyn til. Vores jurister står klar til at hjælpe med lige præcis din byggesituation.

Bevar overblikket i byggerodet

Entrepriseret indebærer de love og regler, som kan være en del af de forskellige aftaler, der indgås i et byggeprojekt. Der er især nogle love, som er essentielle indenfor entrepriseret: Købeloven, Aftaleloven og Konkurrenceloven. Licitationsloven kan være aktuel, når det omhandler offentlige byggerier. Derudover er der bestemte love og direktiver for de store byggerier.

Der er mange forskellige vilkår og betingelser, der skal tages stilling til, når det omhandler entrepriseret. Med vores indsigt i byggesager af alle varianter, kan vi hjælpe dig med at forstå og overholde alle love, vilkår og betingelser. Hvad enten det omhandler: AB 18, AB Forbruger, standardaftaler eller andre særlige vilkår, så er vores juristhold inde i byggesagerne.

Man har altid ret til Entrepriseret

Vi kan hjælpe dig med sagerne i optakten, så aftalen kan forløbe uden problemer. Ved grundig og engageret rådgivning om entrepriseret er du rustet bedst muligt i din byggesag. Uanset hvilken del af entrepriseret din situation drejer sig om, så har vi en ekspert, der står klar til dig med juridisk og praktisk rådgivning og vejledning – det er et godt udgangspunkt for et fast fundament og et trygt grundlag for et gnidningsfrit forløb.

Står du i en situation, hvor en byggesag er gået i stå eller gået galt, er det ikke for sent at rette op på tingene. Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med at hjælpe folk i byggeaftaler, der er gået i hårdknude, og her er juridisk rådgivning atter vejen frem. Vi har stiftet bekendtskab med de fejl og mangler, som kan optræde ved entrepriseret, så den situation, du er havnet i, er højst sandsynligt et af vores mange ekspertiseområder.