Erhvervsejendomme

Kielberg Advokater har bred og langvarig erfaring og ekspertise inden for discipliner, der relaterer sig til erhvervsejendomme.

Vi er specialiserede i overdragelse af erhvervsejendomme, herunder udarbejdelse og gennemgang af købsaftale, indsamling og gennemgang af relevante dokumenter og oplysninger vedrørende ejendommen. Vi sørger for at klarlægge eventuelle udfordringer, inden køber eller sælger er bundet af handelen.

Området indenforspænder alt fra boligudlejningsejendomme, produktionsejendomme, lagerfaciliteter, butiksejendomme, offentlige ejendomme m.m.

Vi har desuden betydelig erfaring med projektudvikling.

Vi bistår både ved helt små overdragelser samt ved store, omfattende overdragelser.

I forbindelse med vores rådgivning fungerer vi samtidig som sparringspartner i forhold til det kommercielle vedrørende overdragelsen.