Bygningssagkyndig ifaldt erstatningsansvar ved i tilstandsrapport ikke at omtale mangelfuld ventilation af tagkonstruktionen
6. november 2017 af Lars Høj Andersson

Bygningssagkyndig ifaldt erstatningsansvar ved i tilstandsrapport ikke at omtale mangelfuld ventilation af tagkonstruktionen. Bygningssagkyndig udarbejdede i 2014 tilstandsrapport for en

Læs mere  
MgO-plader – ej udviklingsskade – ej produktansvar for hovedentreprenør – ny principiel voldgiftskendelse
26. juni 2017 af Lars Høj Andersson

Den 21. juni 2017 er der afsagt voldgiftskendelse, som må anses for principiel i opgøret mellem byggesagens parter i kølvandet

Læs mere  
Entreprise – bygherres (forbrugers) pligt til at betale erstatning ved uberettiget tilbagetræden fra indgået entrepriseaftale. Dom afsagt af Vestre Landsret
24. april 2017 af Lars Høj Andersson

Typehusfirma indgik aftale med forbrugere (bygherre) om opførelse af hus i totalentreprise. Efter udløbet af fortrydelsesfristen ønskede forbrugerne ikke at

Læs mere  
Entreprise – byggesjusk – afhjælpningsret – tab
13. februar 2017 af Lars Høj Andersson

Et byggefirma solgte i 2012 en ejendom på vilkår, at byggefirmaet som en del af handlen skulle foretage en større

Læs mere  
Projektudvikling – entreprise – anlægsarbejde – ansvar for mangler ved vejbelægning – direkte krav mod udførende entreprenør
19. december 2016 af Lars Høj Andersson

Projektudvikler solgte udstykkede grunde byggemodnet, herunder til de enkelte grundkøbere, på enslydende vilkår, hvorfor der skulle etableres asfaltveje i det

Læs mere  
Entreprise – faggrænser – udviklingsskade
1. december 2016 af Lars Høj Andersson

Privat bygherre fik i fagentreprise udført tilbygning i 2005. Senere konstateredes korrosion af zinkbeklædninger på taget. Zinkbeklædningen var pålagt af

Læs mere  
MgO-vindspærreplader
19. september 2016 af Lars Høj Andersson

Er beskikkede bygningssagkyndige tilstrækkeligt opmærksomme på fugtsugende vindspærreplader?

Læs mere  
Opgøret om MgO-pladerne – Entreprenørens mangelansvar eller bygherrens risiko?
28. april 2016 af Lars Høj Andersson

Byggebranchen afventer med spænding de første afgørelser i de verserende sager om placeringen af ansvaret/risikoen for anvendelsen af magnesiumholdige vindspærre-plader; de såkaldte MgO-plader.

Læs mere  
Sælger ikke fri for ansvar i anledning af mangler ved omfangsdræn
14. april 2015 af Lars Høj Andersson

En køber af en boligejendom konstaterede efter overtagelse af ejendommen fugtskader i boligens kælder og anlagde herefter sag imod sælger med påstand om et forholdsmæssigt afslag svarende til udbedringsomkostningerne på overtagelsestidspunktet.

Læs mere