Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Juridisk rådgivning om ejendomshandler, byggeprojekter og anlægsprojekter

Hos Kielberg Advokater rådgiver vi om køb og salg af erhvervsejendomme samt byggeprojekter og anlægsprojekter. Det er ejendomshandler og projekter, hvor en lang række juridiske spørgsmål kan give anledning til konflikter. Disse risikerer at fordyre og/eller forsinke det enkelte projekt, hvis vi ikke forebygger med en juridisk rådgivning, der skaber overblik, konsensus og et sikkert juridisk grundlag for dit projekt.

I langt de fleste projekter vil et godt kontraktgrundlag og selve kontrakten være det vigtigste, juridiske omdrejningspunkt, hvis vi skal undgå konflikter, der fordyrer og forsinker et projekt. Kielberg Advokater yder den juridiske rådgivning om handel med en erhvervsejendom eller i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt, der skal til for at undgå sådanne konflikter. Det juridiske fundament er den grundige udarbejdelse af et kontraktgrundlag. Vi rådgiver dig, så du allerede tidligt i dit byggeprojekt eller i din handel med en erhvervsejendom får taget højde for mange af de juridiske spørgsmål, der i nogle tilfælde kan føre konflikter med sig.

Tvister, sager, løsninger og resultater

I de tilfælde, hvor det kommer til en tvist, fører Kielberg Advokater løbende sager ved såvel de almindelige domstole som ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg. Vi følger sagerne til dørs, søger løsninger og skaber resultater for vores klienter – og sammen med vores klienter.

Undervejs arbejder vi med en tæt dialog og et højt informationsniveau, så du som klient hos Kielberg Advokater i Odense altid løbende er orienteret om status i din sag.

Artikler om byggeri-entreprise

Bygningssagkyndig ifaldt erstatningsansvar ved i tilstandsrapport ikke at omtale mangelfuld ventilation af tagkonstruktionen
6. november 2017 af Lars Høj Andersson
Læs mere  
MgO-plader – ej udviklingsskade – ej produktansvar for hovedentreprenør – ny principiel voldgiftskendelse
26. juni 2017 af Lars Høj Andersson
Læs mere  
Entreprise – bygherres (forbrugers) pligt til at betale erstatning ved uberettiget tilbagetræden fra indgået entrepriseaftale. Dom afsagt af Vestre Landsret
24. april 2017 af Lars Høj Andersson
Læs mere  
Entreprise – byggesjusk – afhjælpningsret – tab
13. februar 2017 af Lars Høj Andersson
Læs mere