Erhvervsejendomme

Kielberg advokaters team har bred og langvarig erfaring og ekspertise inden for discipliner der relaterer sig til erhvervsejendomme.

Vi er således specialiseret i overdragelse af erhvervsejendomme, herunder udarbejdelse og gennemgang af købsaftale, indsamling og gennemgang af relevante dokumenter og oplysninger vedrørende ejendommen. Vi sørger for at klarlægge eventuelle udfordringer inden køber eller sælger er bundet af handelen.

Området indenfor erhvervsejendomme spænder fra alt fra boligudlejningsejendomme, produktionsejendomme, lagerfaciliteter, butiksejendomme, offentlige ejendomme m.m.

Vi har endvidere betydelig erfaring med projektudvikling.

Vi bistår både ved helt små overdragelser samt ved store og meget tunge overdragelser.

I forbindelse med vores rådgivning fungerer vi samtidig som sparringspartner i forhold til det kommercielle vedrørende overdragelsen.

Nis Stemann Knudsen
nsk@kielberg.com
Mobil: 23 20 04 80

Malene Raunholt
mar@kielberg.com
Mobil: 28 60 60 65

Henrik Krogsøe
hk@kielberg.com
Mobil: 23 62 11 33