Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) med klare juridiske aftaler

Der etableres i disse år mange spændende Offentlig-Private Partnerskaber i den såkaldte OPP-aftaleform. Kielberg Advokater er en engageret juridisk sparringspartner for en række OPP-aktører.

Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) er en samarbejds- og organisationsform, der kan være velegnet til at løse offentlige byggeopgaver og anlægsopgaver i et offentlig-privat samarbejde, kaldet OPP. Det karakteristiske ved OPP er, at der samles og sammenkobles flere ting i et udbud af et offentligt projekt. Det er bl.a.:

  • finansiering af OPP
  • etablering og løbende drift af et OPP-projekt
  • vedligehold af et projekt i OPP-formen
  • Kielberg Advokater rådgiver hele vejen rundt om OPP-partnerskaber med en bred juridisk rådgivning, der dækker hele projektet fra idé til realisering.

OPP og andre partneringaftaler

OPP minder som aftaleform på mange måder om de almindeligt kendte partneringaftaler og partnerskabsaftaler. Der er dog en væsentlig og vigtig forskel, nemlig at det i et OPP er den private part, der foretager investeringerne og afholder udgifterne. Den offentlige myndighed betaler herefter løbende den private part for de ydelser, som myndigheden modtager over kontraktperioden. Det kan være omkring myndighedens anvendelse af en bygning eller et projekt. Disse forhold afklares med en klar juridisk aftale og OPP-aftale.

Som et full-service advokatfirma bistår vi gerne med juridisk rådgivning om alle aspekter af den proces, det er at gennemføre et OPP-projekt. Det gælder lige fra de indledende forundersøgelser over gennemførelsen af udbud til indgåelse af kontrakt og den efterfølgende drift.

OPP har ofte længere løbetider

En anden ting, der typisk adskiller OPP-aftaler fra andre aftaleformer, er, at OPP-aftaler ofte løber i en længere periode på måske 20–30 år. Det hænger sammen med den ofte store initialinvestering, der bliver foretaget af den private part.
I løbet af en periode på 20–30 år er det sandsynligt, at der sker ændringer af både lovgivning og samfundsforhold. Det er derfor vigtigt for både den offentlige og den private part, at der fortløbende er velkvalificeret advokatbistand med omkring OPP-projektet.

Kompetent juridisk rådgivning i hele OPP-projektet

Kielberg Advokater har specialiserede advokater, der står til rådighed med kompetent juridisk rådgivning langs hele den tidslinje, der er omkring et OPP-projekt og et partnerskab mellem offentlige og private aktører.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • relevante forundersøgelser
  • udarbejdelse af udbudsbetingelser mv.
  • udarbejdelse af kravspecifikation
  • kontraktkoncipering

og netop rådgivningen, når OPP-partnerskabets idé er realiseret og skal driftes i de følgende 20-30 år i den aftalte løbetid for projektet.