Køb parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus m.v. på et solidt juridisk fundament

I de fleste familier er køb af fast ejendom den største økonomiske beslutning, de kommer til at træffe i deres liv. Derfor er god advokatbistand og grundig, juridisk rådgivning i forbindelse med boligkøbet af stor betydning. Kielberg Advokater bistår med gennemgang af salgskontrakter, købskontrakter og andre papirer ved bolighandler og ejendomshandler. Vi har, ud over køb af og handel med almindelige boliger, stor erfaring med udstykninger, sammenlægning af ejendomme, forældrekøb og etablering af andelsboliger og ejerlejlighedsforeninger.

Der er mange papirer forbundet med en bolighandel, uanset om der handles parcelhus, villa, ejerlejlighed, sommerhus eller andre former for boliger. Kielberg Advokater guider klienten hele vejen igennem bolighandel og papirgange. I nogle sager repræsenterer vi købere, i andre sager repræsenterer vi sælgere. I begge tilfælde står vi til rådighed med en professionel boligjuridisk rådgivning, der giver indsigt, overblik og et solidt juridisk fundament for bolighandlen.

Spørg os, før du skriver under på købsaftalen

Vi anbefaler alle klienter, der står foran en bolighandel, at de tager kontakt til os, før de underskriver købsaftalen. Er der brug for at reagere hurtigt, hvis handlen skal i hus, så er det vigtigt, at der i købsaftalen tages skriftligt forbehold for, at handlen i sin helhed skal kunne godkendes af advokaten.

Vi rådgiver om jura og boligsalg

For klienten, der er i den anden ende af handlen, altså skal sælge en bolig, yder vi ligeledes advokatbistand. Det gælder i alle faser af en bolighandel, og vi rådgiver om alle juridiske aspekter ved salget. Også hvis sælger selv har fundet en køber og aftalt pris og overtagelsesdag. Så står vi – på sælgers vegne – for alt nødvendigt papirarbejde, inklusive udarbejdelse af købsaftale og fremskaffelse af alle nødvendige dokumenter.

Familiesalg, skilsmisse og medejerskab

Skal huset eller sommerhuset sælges til familien? Eller flytter klienter fra hinanden og derfor skal overdrage ejendommen til en medejer? Så yder Kielberg Advokater den nødvendige advokatbistand til gennemførelse af overdragelsen. Det gælder også rådgivning i forbindelse med de skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser af overdragelsen.

Jura når der købes eller bygges nyt hus

Klienter, der vil købe eller bygge nyt hus, rådgiver vi om de særlige risikoforhold, der er forbundet med køb af nyt eller nybyggeri. Vi gennemgår entreprisekontrakten og rådgiver om mulighederne for at aftale dagbod, håndværkergaranti, forsikringsforhold m.v.

Juridisk rådgivning ved bolighandel og nybyggeri

Den juridiske rådgivning om handel med bolig og ejendomme til købereomfatter bl.a. følgende:

 • gennemgang af alle relevante dokumenter, herunder købsaftale, salgsopstilling, tingbog, servitutter, BBR-udskrift, ejendomsvurdering, forureningsforhold, forsikringsforhold, tilstandsrapport, energimærke, el-tjek, vedtægter, regnskaber m.v. ved ejerlejligheder og andelsboliger.
 • kommentarer og ændringsforslag til købsaftalen.
 • nødvendige forhandlinger til etablering af endelig aftale
 • berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde

Vores rådgivning til sælgere omfatter bl.a. følgende:

 • sælgers ansvarsforhold over for køber
 • mulighederne for ansvarsbegrænsning
 • gennemgang af formidlingsaftalen
 • købsaftalen
 • øvrige relevante dokumenter
 • medvirken til handlens berigtigelse og tinglysning

Vores rådgivning ved selvsalg omfatter bl.a. følgende:

 • ejerskifteforsikringstilbud
 • energimærke og eltjek
 • tilstandsrapport
 • kommunal ejendomsoplysning
 • forureningsoplysninger
 • BBR-oplysninger
 • alle øvrige fornødne papirer

Der findes mange relevante hjemmesider, hvor man kan søge information i forbindelse med spørgsmål om fast ejendom. Vi kan bl.a. foreslå at besøge følgende:

http://www.borger.dk information om kommune, ejendomsvurdering, lokalplaner m.v.

http://boligejer.dk – information om huseftersyn og tilstandsrapporter.

http://www.ens.dk/daDK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Energimaerkning/Find_dit_energim%C3%A6rke/Sider/Forside.aspx– information om energimærke.

http://www.grundkortfyn.dk – kort og luftfoto over ejendomme.

https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm – her kan man undersøge, om en ejendom er registreret som enten fredet eller bevaringsværdig.

http://www.nykredit.dk, http://www.rd.dk, http://www.brf.dk og http://www.totalkredit.dk – eksempler på kreditforeningernes hjemmesider, hvor der findes oplysning om lånetyper m.v. samt regneprogrammer til beregning af ydelser m.v.

http://www.nyhusforeningen.dk – indeholder mangeartede oplysninger om nybyggeri.

http://www.bolius.dk – diverse faktaoplysninger om boliger, vedligeholdelse m.v.

http://www.boligportalen.dk – køb og salg af bolig med mulighed for egen annoncering.

http://www.bygogbolig.dk – samling af hjemmesider vedrørende indretning, vedligeholdelse samt køb/salg af boliger.

http://www.boliga.dk og http://www.boligsiden.dk – eksempler på samling af boliger til salg.