Bygningssagkyndig ifaldt erstatningsansvar ved i tilstandsrapport ikke at omtale mangelfuld ventilation af tagkonstruktionen.

Bygningssagkyndig udarbejdede i 2014 tilstandsrapport for en ejendom, hvor der efter købers overtagelse blev konstateret skader som følge af mangelfuld ventilation af tagkonstruktionen.

Ejerskifteforsikringsselskabet dækkede skaderne, og der blev foretaget udbedring.

Inden udbedring blev foretaget, foretoges syn og skøn i klagenævnssag ved Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Under den efterfølgende retssag blev der også gennemført syn og skøn.

Det lagdes til grund, at den bygningssagkyndige visuelt kunne have konstateret, at der ikke var ventilationsstudse i hele tagfladen, og at der var manglende ventilation ved udhænget i hele taget.

Den bygningssagkyndige ifaldt ansvar over for ejerskifteforsikringsselskabet.