Konkurrenceret

Vi yder specialistrådgivning inden for konkurrenceretlige problemstillinger, herunder også EU-retten.

Vores klienter tæller alt fra børsnoterede selskaber til små og mellemstore virksomheder.

Vores specialistkompetencer omfatter følgende områder

  • Erstatningssager i forbindelse med konkurrenceretlige lovovertrædelser
  • Afgræsningen af det relevante marked
  • Horisontale og vertikale aftaler
  • Karteller
  • Kontrolundersøgelser
  • Misbrug af dominerende stilling
  • Statsstøttereglerne
  • Fusionskontroller