Selskabsret

Vi yder specialistrådgivning inden for selskabsretlige forhold. Vores klienter tæller alt fra børsnoterede selskaber til små og mellemstore virksomheder.

Vores specialistkompetencer omfatter rådgivning inden for alle selskabsformer (aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber m.v.), herunder rådgiver vi bl.a. om:

  • Valg af selskabsform
  • Etablering / stiftelse af virksomhed
  • Ejeraftaler
  • Ejerforhold
  • Generalforsamlinger
  • Fusioner og spaltninger
  • Kapitalforhøjelser
  • Omstruktureringer
  • Corporate governance
  • Kapitalejerlån

Det selskabsretlige område spiller som oftest sammen med det skatteretlige, og når vi rådgiver, tages dette og andre relevante områder derfor i betragtning.