Selskabsstruktur og generationsskifte

Hvilken selskabsform skal du vælge? Hvilken virksomhedsstruktur? Hvordan kommer I på forkant med generationsskiftet? Kielberg Advokaters erfarne erhvervsjurister rådgiver om både selskabsform og generationsskifte.

Valg af selskabsform og virksomhedsstruktur kræver grundige overvejelser, da begge dele både giver kort- og langsigtede muligheder for en virksomhed. Det samme gør et velplanlagt generationsskifte, hvor skiftet mellem to generationer i en virksomhed gennemføres med en plan for både timing, jura og økonomi.

Fokus på fordele og ulemper

Hos Kielberg Advokater er det erfarne jurister og advokater, der rådgiver dig om valg af selskabsform, struktur i virksomheden og eventuelt generationsskifte, når det er aktuelt.

Vi sikrer dig et overblik over fordele og ulemper ved forskellige selskabsformer. Vi kigger på mulige strukturer i virksomheden, herunder også på de skattemæssige aspekter.

Bred rådgivning om selskabsformer

Hos Kielberg Advokater kan du blandt andet få rådgivning om

  • Oprettelse af enkeltmandsfirma
  • Interessentskaber
  • Partnerselskaber og kommanditselskaber
  • Andelsselskaber
  • Anparts- og aktieselskaber

Generationsskifte i virksomhed – i god tid

Alt taler for at planlægge og gennemføre et generationsskifte i god tid, da generationsskiftet har betydning for virksomhedens struktur, økonomi, ledelse og i forhold til skatteretlige regler.

Der findes ingen fast manual for at skifte mellem generationer i en virksomhed.

Hos Kielberg Advokater ser vi tværtimod hvert generationsskifte som en unik proces, hvor vi stiller skarpt på erhvervsjura, skatteforhold og økonomi i netop din virksomhed. På den måde skaber vi grundlag for en vellykket overdragelse af virksomhed, ledelse og værdier til en ny generation i virksomheden.

Erfaringsmæssigt anbefaler vi, at I starter med at tilrettelægge jeres generationsskifte 3-4 år før, det skal påbegyndes for at opnå den optimale skatte- og afgiftsmæssige løsning.

Kielberg Advokater er en rutineret sparringspartner, når virksomheder vil planlægge og gennemføre et generationsskifte. Vi hjælper din virksomhed med at være på forkant og planlægge generationsskiftet i god tid.

Generationsskifte: Det bliver i familien

Familievirksomheder er hyggelige og charmerende. Kunder tiltales af virksomheder, der har været i en familie i generationer, da det emmer af tillid og familiære værdier. Når man køber et produkt fra en familievirksomhed, så køber man også familiens historie. Kielberg Advokater bistår med at bevare idyllen og historien gennem juridisk rådgivning, der er tilpasset jeres families ønsker og behov. Vores hold af specialiserede jurister står klar til at hjælpe jer i processen om planlægning af generationsskifte.

Ved at planlægge generationsskiftet i virksomheden undgår I, at den ældste i familien bliver skubbet af pinden. Vi hjælper med at holde overblik, når det kommer til virksomhedens interesser og værdier, så I kan fokusere på at bevare de personlige relationer.

Et generationsskifte behøver ikke være pludseligt, og et generationsskifte behøver ikke at være betinget af alder. Hvornår ansvaret for virksomheden skal skifte hænder inden for familiens kreds, er naturligvis op til jer, men uanset hvordan I ønsker at planlægge generationsskiftet, yder vi en kvalitetsorienteret service i form af specialiseret rådgivning. Denne service er med til, at I ikke glemmer noget i planlægningen af generationsskiftet.

Generationerne skifter, men det gør kvalitet og vision ikke

Der er mange elementer, som kan være svære at have overblik over i et generationsskifte, men I kan trygt overlade det praktiske til vores erfarne jurister. Vi vil være de bedste på området, og derfor prioriterer vi vidensdeling højt, og vi holder os hele tiden opdaterede på faglighed, så vi er forberedte på præcis, hvad det indebærer at planlægge et generationsskifte.

Vi holder fokus på virksomhedens fremtid og vision. Vores engagerede advokater vil forholde sig til aktuelle elementer ved et generationsskifte. Vi vil ud fra jeres interesser og ønsker udarbejde en strategi og plan, som gør overdragelsen mest optimal. Generationsskiftet skal forløbe således, at virksomheden ikke taber værdi, og som eksperter vil vi bevare overblikket i forhold til, hvilke udfordringer og muligheder der opstår ved et generationsskifte. Med juridisk rådgivning kan et generationsskifte planlægges og struktureres, således at alles interesser imødekommes.