Skatteret

Vi yder specialistrådgivning inden for skatteretlige forhold. Vores klienter tæller alt fra større internationale virksomheder til enkelte privat personer.

Vores ekspertise og erfaring omfatter de fleste områder inden for erhvervsskatteretten, herunder:

 • Selskabsbeskatning
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Moms
 • Etablering eller ændring af selskabsstruktur
 • Person- og aktionærbeskatning
 • Kursgevinstbeskatning
 • Fondsbeskatning
 • Pensionsbeskatning
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Dobbeltbeskatning
 • Skatteproces

Enhver skattesag kræver løbende stillingtagen til en række strategiske valg. Korrekt rådgivning om hvert enkelt af disse valg kan være helt afgørende for sagens endelige udfald.

Skattereglerne bliver til stadig mere og mere komplekse og omfattende, hvorfor skattemæssige udfordringer kræver specialistrådgivning i dag.