Venture capital og private equity

Vi yder specialistrådgivning inden for venture capital og private equity området til både nationale og internationale klienter.

Vores klienter tæller bl.a. investorer, herunder venture- og andre investeringsfonde, familieejede fonde og business angels samt porteføljeselskaber og iværksættere.

Vores ekspertise og erfaring omfatter samtlige områder inden for venture capital og private eguity, herunder

  • venturecapitalinvesteringer
  • etablering og strukturering
  • investering i investeringsfonde/investeringsselskaber
  • bonus-/incitamentsmodeller
  • bridgefinancing
  • managementsstrukturer
  • private equity transaktioner, boyouts mv.
  • skatteforhold

Transaktioner inden for venture capital og private equity er komplekse, og alle væsentlige aspekter for forholdet mellem invester/køber og porteføljeselskabet skal derfor reguleres betryggende ved aftaler mellem parterne.

I forbindelse med strukturering og etablering af investeringsfonde/investeringsselskaber vil virksomhederne skulle forholde sig til den nye FAIF / AIFM regulering, som tillige er et område, vi har stor erfaring med.

Vi leverer som oftest både juridisk rådgivning og finansiel og forretningsmæssig sparring til vores klienter inden for venture capital og private equity.