Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Personalejura – om indgåelse og ophør af ansættelsesaftaler

Kielberg Advokater rådgiver både virksomheder og private i forbindelse med ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer. Vi søger at finde løsninger i forbindelse med diverse personaleretlige spørgsmål, herunder personalekonflikter, så begge parter kan komme videre, men har også stor erfaring med at føre retssager både ved domstolene og i Arbejdsretten.

Ansættelse af medarbejdere og eventuel afskedigelse af medarbejdere kan være en kompleks relation. Kielberg Advokaters rådgivning sikrer, at alle personalejuridiske retsregler er overholdt, og at ansættelsesaftaler dækker alle eventualiteter og tager de forbehold, der er brug for ved ansættelse og afskedigelse.

Vi yder specialiseret rådgivning vedrørende:

  • udarbejdelse af ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter og personalepolitikker
  • afskedigelse, herunder udarbejdelse af fratrædelsesaftaler, fritstilling, suspension og bortvisning
  • forskels- og ligebehandling, herunder håndtering af udfordringer vedrørende medarbejdere, der er gravide, på barsel eller lider af et handicap
  • syge medarbejdere
  • loyalitetsforpligtelsen
  • ansættelsesklausuler, herunder konkurrence- og kundeklausuler
  • medarbejdernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser samt ved udbud og udlicitering
  • kollektive overenskomster
  • tvister/retssager, herunder strategisk og praktisk håndtering af tvister inkl. forhandling og forligsdrøftelser

HR, arbejdsret og løsning af konflikter

Kielberg Advokaters erhvervsjurister har erfaring med arbejdsret, ansættelser, afskedigelser og de konflikter, der også kan være en del af erhvervsjuraen. Nogle konflikter løses først ved domstolene eller i Arbejdsretten.

Artikler om personalejura

Mens vi venter – på den nye ferielov
5. juli 2017 af Annette Petersen
Læs mere  
Afskedigelse af handicappet medarbejder
26. september 2016 af Annette Petersen
Læs mere  
Arbejdsgivers ansvar ved arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden
20. januar 2016 af Annette Petersen
Læs mere  
Forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse pr. 1. februar 2015
13. februar 2015 af Annette Petersen
Læs mere