Det Odense-baserede selskab, TCA Lift A/S, er solgt – men under fortsat deltagelse af de tidligere ultimative ejere i selskabets nye ejerkreds. Advokat Lars Rasmussen har bistået selskabet bag TCA Lift A/S, Spider-Lift Holding ApS, med såvel salgsprocessen og transaktionen som etableringen af de aftaler, der er indgået omkring sælgers fortsatte deltagelse i den nye ejerkreds.

I sin nuværende form blev TCA Lift A/S etableret tilbage i 2011, og selskabet fremstiller i dag avancerede og kompakte lifte i størrelsen 29 – 52 meter med hele verden som selskabets markedsplads. Lars Rasmussen bistod også med juridisk bistand i forbindelse med etableringen af TCA Lift A/S i 2011 og har indtil salget været tilknyttet selskabet som formand for selskabets bestyrelse.

I forbindelse med salget af TCA Lift A/S har Lars Rasmussen rådgivet sælger. Lars har bistået sælger gennem hele salgsprocessen, herunder blandt andet med etablering og håndtering af elektronisk datarum, med forhandlinger i forhold til køber, udarbejdelsen af transaktionsdokumenter og i forbindelse med gennemførelse af transaktionen.

Lars Rasmussen har mangeårig erfaring med at rådgive og bistå nationale såvel som internationale erhvervsklienter vedrørende køb og salg af virksomheder, og blandt andet har Lars bistået Fjernvarme Fyn i forbindelse med erhvervelsen af ’Fynsværket’ fra Vattenfall. Lars er ligeledes partner i Kielberg Advokater A/S, hvor han også sidder i bestyrelsen.

Spørgsmål til reglerne omkring overdragelse af virksomheder kan rettes til advokat Lars Rasmussen.