Helene Thestrup Christiansen

Advokatfuldmægtig

Email: htc@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 60 13 70 56

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

Helene er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i Odense i 2018.

Helene beskæftiger sig primært med køb og salg af virksomheder/ M&A, venture capital, FAIF og finansiel regulering.

Hendes afsluttende speciale på jurastudiet havde titlen: ”Selvfinansieringsforbuddet i dansk selskabsret og Erhvervsstyrelsens praksis”