Henrik Krogsøe

Advokat, Møderet for Højesteret

Email: hk@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 66 12 20 33
Mobil: 23 62 11 33

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Henrik arbejder hovedsageligt med rets- og voldgiftssager om erhvervs- og produktansvar samt med forsikrings- og erstatningsret. Samtidig rådgiver Henrik købere og sælgere af fast ejendom og bistår med berigtigelse af ejendomshandler såvel boliger som erhvervsejendomme.

Henrik har stor erfaring med at føre retssager ved domstolene (herunder syn & skøn) inden for et bredt felt af juraen og repræsenterer ofte byggeriets parter i voldgiftsretter. Det omhandler ofte sager ved byggevoldgift om udførelses- og rådgiverforhold inden for byggeri.

Herudover yder Henrik almen rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder samt foreninger, ligesom han hjælper private med eksempelvis ægtepagter og testamenter. Han beskæftiger sig også med sager om anbringelse af børn (tvangsfjernelsessager).

HVERV

Henrik driver advokatfirmaet Liliengren & Krogsøe (CVR-nummer 29686912) i kontorfællesskab med Kielberg Advokater.