Jan Hollmén Olesen

Advokat, Møderet for Højesteret

Email: jho@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 76

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Jan arbejder i dag primært med strafferet og fast ejendom. Gennem årene har han beskæftiget sig med de fleste discipliner inden for almen advokatpraksis, herunder fast ejendom, civile retssager, erhvervsret, døds- og konkursbobehandling.

HVERV

Jan er partner i Kielberg Advokater, og han er desuden medlem af bestyrelsen.