Jan Hollmén Olesen

Advokat, Møderet for Højesteret.

Email: jho@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 76

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER
Jan har gennem årene beskæftiget sig med de fleste discipliner inden for almen advokatpraksis, herunder fast ejendom, civile retssager, erhvervsret, døds- og konkursbobehandling.

Jan arbejder i dag overvejende med strafferet og fast ejendom, herunder byggeriets retsforhold.

HVERV
Jan er p.t. medlem af Advokatrådet.

Herudover er Jan partner i Kielberg Advokater.