Jeannette Dreier

Sekretær

Email: jd@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 79

Jeannette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for selskabsret, fast ejendom og konkursboer.

Herudover varetager Jeannette opgaver i bogholderiet.