Jørn Frøhlich

Advokat, Møderet for Højesteret, LL.M. 

Email: jf@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 01

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Jørn arbejder med virksomhedsrådgivning og rådgiver således løbende en lang række virksomheder – gerne med et kommercielt sigte – i forbindelse med rådgivningen. Han har betydelig erfaring og indsigt navnlig inden for områderne selskabsret, virksomhedsstruktur, skatteret og gennemførelse af generationsskifter samt virksomhedsoverdragelse.

Jørn har møderet for Højesteret og opnåede i 2012 en Mastergrad i Skatteret fra CBS.

HVERV

Jørn er partner i Kielberg Advokater, hvor han også er bestyrelsesformand. Desuden sidder han i en række selskabsbestyrelser og fondsbestyrelser.

Jørn er medlem af Danske Skatteadvokater og Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse. I perioden 2005 – 2007 var han formand for Advokatrådets Skatteudvalg.

UNDERVISNING

I en årrække har Jørn været censor på cand.merc-uddannelsen ved Syddansk Universitet.