Lone Stemann Nielsen

Advokat, Møderet for Højesteret

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Lone har igennem mange år specialiseret sig inden for familieret og dødsbobehandling, og hun har stor erfaring i at udarbejde testamenter og ægtepagter. Hun er udpeget autoriseret bobestyrer ved retten i Odense og har derigennem stor erfaring med arveret og behandling af dødsboer.

Lone holder ofte foredrag rundt omkring på Fyn inden for sine arbejdsområder. Herudover er hun uddannet mediatoradvokat, og hun er antaget som retsmægler for Østre Landsretskreds.

HVERV

Lone er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Lone er partner i Kielberg Advokater, og hun er også medlem af bestyrelsen.