Malene Raunholt

Advokat, Møderet for landsret

Email: mar@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 93
Mobil: 28 60 60 65

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Malene er specialiseret inden for fast ejendom, herunder rådgivning i forbindelse med køb, salg og udvikling af ejendomme samt erhvervs- og boliglejeret. Herudover beskæftiger hun sig med køb og salg af virksomheder samt ansættelsesret.

Malene har stor erfaring som kurator i konkursboer og er udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel, som varetager behandlingen af konkursboer for SKAT.

Malene har desuden erfaring med bestyrelsesarbejde og varetager flere bestyrelseshverv, bl.a. som formand for Fyens Væddeløbsbane A/S

Malene rådgiver både erhvervsklienter og offentlige myndigheder.

Endvidere er Malene aktiv i flere forskellige netværk, herunder særligt inden for fast ejendom og er medlem af JUC’s faglige netværk for køb og salg af erhvervsejendomme.

UNDERVISNING

Malene har undervist som ekstern lektor i kreditsikring ved Syddansk universitet.