Malene Raunholt

Advokat, Møderet for landsret. 

Email: mar@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 93
Mobil: 28 60 60 65

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER
Malene beskæftiger sig med forskellige discipliner inden for fast ejendom – hun rådgiver blandt andet i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt om erhvervslejeret. Malene har endvidere særlig erfaring med udarbejdelse og gennemgang af kontrakter samt udbudsret.

Herudover er Malene specialiseret i insolvensret, hvor hun rådgiver nødlidende virksomheder samt har stor erfaring som kurator i konkursboer.

Malene rådgiver endvidere både erhvervsklienter, offentlige myndigheder samt private i forbindelse med boligrådgivning.

HVERV
Malene har undervist som ekstern lektor i kreditsikring ved Syddansk universitet.