Marie-Louise Uglebjerg Hansen

Advokat

Email: mlh@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 06

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

Marie-Louise er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i Odense 2017.

Hun er specialiseret i persondataret (GDPR) og den nye databeskyttelseslov, hvor hun primært beskæftiger sig med at rådgive virksomheder herom. Herudover yder hun advokatbistand inden for erhvervsret, markedsføringsret og civile retssager. Marie-Louise er endvidere beskæftiget med offentligret, herunder udbuds- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Marie-Louise har stor interesse for iværksætteri. I den forbindelse yder hun rådgivning ved iværksætterfællesskabet Stjerneskibet to gange månedligt.

Hendes afsluttende speciale på jurastudiet havde titlen “Markedsføring i energibranchen – med særligt fokus på vildledende prismarkedsføring og hensynet til forbrugeren”.