Michelle Johansen

Advokatfuldmægtig 

Email: mj@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 05

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

Michelle er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i Odense i 2018.

Michelle beskæftiger sig primært med rådgivning inden for erhvervsretten, herunder vedrørende personalejura og konkurrenceret, udbudsret og immaterialret.

Hendes afsluttende speciale havde titlen: ”Omstødelse i konkurs – en analyse af ordinærkriteriet i konkurslovens § 67 og § 70a og utilbørlighedskriteriet i § 74″.