Mikael Ask Bindslev Christensen

Advokatfuldmægtig 

Email: mbc@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 94

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

Mikael er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i Odense 2016.

Mikael beskæftiger sig primært med rådgivning og advokatbistand inden for lejeret, entrepriseret samt civile retssager.

Hans afsluttende speciale på jurastudiet havde titlen “Købsaftaler med software omfattet af den internationale købelov (CISG)”.