Mikael Ask Bindslev Christensen

Advokat

Email: mbc@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 94

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER 

Mikael beskæftiger sig primært med konfliktløsning, herunder særligt civile retssager. Han fører retssager for både privatpersoner og erhvervsklienter.

Herudover er Mikael specialiseret i erhvervslejeret og boliglejeret, hvor han primært rådgiver udlejere i forbindelse med bl.a. kontraktindgåelse, ændringer i lejeforholdet, opsigelser og ophævelser.

Endelig bistår Mikael de øvrige advokater i Kielbergs erhvervsafdeling med bl.a. selskabsstiftelser, overdragelser og likvidationer.