Niels Magnussen

Advokat, Møderet for landsret

Email: nm@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 29

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Niels beskæftiger sig primært med familie- og arveret, dødsbobehandling samt rådgivning ved køb og salg af fast ejendom. Han har mange års erfaring med at udarbejde ægtepagter og samlivskontrakter, gennemføre bodelingssager i forbindelse med separation og skilsmisse samt udarbejde testamenter.

Gennem årene har han hjulpet mange arvinger med en korrekt dødsbobehandling, som har sikret, at der ikke er opstået unødvendige konflikter. Desuden har han som autoriseret bobehandler stor erfaring med at løse konfliktfyldte bodelingssager.

Herudover yder Niels rådgivning i forbindelse med køb på tvangsauktion samt rådgivning ved køb og salg af fast ejendom. Han assisterer også mindre og mellemstore virksomheder med almen juridisk rådgivning.

HVERV

Niels er af Justitsministeriet udpeget som autoriseret bobehandler ved Skifteretten i Odense.