Patrick Langkilde Andersen

Stud. jur.

Patrick læser cand. jur. på Syddansk Universitet i Odense og forventer at være færdiguddannet jurist i 2021.

Patrick assisterer husets jurister inden for et bredt spekter af de juridiske arbejdsområder, herunder udarbejdelse af processkrifter samt undersøgelse af diverse juridiske problemstillinger mv. Endvidere giver han møde i fogedretten.