Peter Bang-Olsen

Advokat, Møderet for Højesteret

Email: pbo@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 74

KVALIFIKATIONER

Peter beskæftiger sig hovedsageligt privatret, herunder dødsbobehandling og straffesager.

Herudover er Peter autoriseret bobestyrer ved Retten i Svendborg, hvor han også er beneficeret forsvarer.