Peter Flint Jensen

Rådgivende jurist

Email: pfj@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 86
Mobil: 20 23 39 70

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Som advokat (L) gennem mange år har Peter især beskæftiget sig med fast ejendoms retsforhold. Hovedvægten har ligget på regulering af anvendelse af fast ejendom. Planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven og udstykningsloven er således Peters særlige interesseområder. Herudover kommer naboretten generelt og i særdeleshed hegnsloven og hævd, hvor Peter har bred erfaring.

UNDERVISNING

Peter har gennem mange år undervist på Syddansk Universitet i bl.a. regulering af fast ejendom og tinglysning. Peter er fortsat tilknyttet universitet som ekstern lektor.

HVERV

Gennem mange år har Peter været tilknyttet Foreningen for Hegnsyn i Danmark som rådgivende jurist og kursusholder.