Rita Simonsen

Advokat, Møderet for Højesteret

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Rita er autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Odense, og hun beskæftiger sig primært med behandling af dødsboer, enten som bobestyrer eller privatantaget advokat. Hun varetager også arvingsrepræsentation og øvrige opgaver inden for dødsbobehandling.

Herudover arbejder Rita inden for familie- og arveret som f. eks. oprettelse af testamenter og ægtepagter, varetagelse af separations- og skilsmissesager, herunder bodelinger samt forældremyndigheds- og bopælssager. Rita beskæftiger sig også med rådgivning om og overdragelse af fast ejendom. Derudover behandler hun sager om gældssanering.

HVERV

Udover sin autorisation som bobestyrer er Rita fast medhjælper ved Skifteretten i Odense i gældssaneringssager. Af Statsforvaltningen Syddanmark er hun antaget som advokat til varetagelse af sager i regionen om magtanvendelse i henhold til Lov om Social Service samt optaget på statsforvaltningens liste over advokater, der kan modtage beskikkelse i sager om adoption.

Siden 2002 har Rita været medlem af Danske Familieadvokater –  i perioden 2005 til 2016 som bestyrelsesmedlem – og er derudover medlem af Danske Arveretsadvokater.

Rita er formand for bestyrelsen i Eva og Svend Aage Lorentzens Fond.

Rita er partner i Kielberg Advokater, og hun er også medlem af bestyrelsen.

 

UNDERVISNING

I flere år har Rita undervist kolleger i familie- og arveret. Hun holder foredrag inden for samme emne.