Sesilie Munk Stenderup

Advokat. Møderet for landsret

Email: ssj@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 55

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Sesilie er specialiseret i entrepriseret og civile retssager. Hun rådgiver virksomheder vedrørende alle former for byggeri og entreprise, herunder både i forberedelses- og udførelsesfasen og i de tilfælde, hvor der er opstået en konflikt.

Herudover rådgiver Sesilie erhvervsklienter i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af diverse kontrakter og markedsføringsret. Desuden rådgiver hun såvel private som offentlige virksomheder omkring udbudsret.

Sesilie har desuden betydelig erfaring med tvangsauktioner, både som rekvirent og på købersiden.

PUBLIKATIONER

Sesilie er medforfatter til bogen Virksomhedspant – Det fleksible pantsætningsinstrument (?) udgivet i 2012 på forlaget Boggruppen ApS.

Seneste indlæg fra Sesilie