Susanne Christensen

Sekretær

Email: sc@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 30

Susanne beskæftiger sig med sagsbehandling inden for hovedsageligt dødsboer.

Herudover varetager Susanne opgaver i bogholderiet.