Tine Walldén Jespersen

Advokat, LL.M.

Email: twj@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 56
Mobil: 51 99 90 05

Find Kielberg Medarbejder På Linked In

KVALIFIKATIONER

Tine arbejder specialiseret med rådgivning inden for køb og salg af virksomheder / M&A, venture capital, private equity, FAIF (inkl. etablering af fonde), finansiel regulering og visse kapitalmarkedsretsområder.

Hun har mange års advokaterfaring med at rådgive både nationale og internationale klienter inden for disse områder, og hun har desuden erfaring fra den finansielle sektor gennem tidligere ansættelse.

Hun bistår således løbende klienter i forbindelse med køb eller salg af virksomhed. Hun rådgiver investorer, herunder fonde og familieejede selskaber, i forbindelse med venture-investeringer eller private equity-investeringer i ind- og udland. Tine bistår klienter, der skal opnå tilladelse fra Finanstilsynet inden for FAIF-området eller anden finansiel regulering. Hun bistår ved etablering af funds, herunder bl.a. ejendomsfonde. Endvidere bistår hun med visse områder af børsretlig rådgivning.

Tine rådgiver også ved køb og salg af fast ejendom.

Tine er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2003, har opnået advokatbestalling i 2006. Hun har yderligere en Master of Laws fra Northwestern University i Chicago, USA fra 2000.

HVERV

Tine er medejer af Kielberg Advokater og sidder i bestyrelsen.

Tine sidder i Danske Banks Ejendomsråd i Trekantområdet.

Tine er medlem af Netværk for Kvindelige Bank- og Finansjurister.

Tine er medlem af bestyrelsen i Invester i Trekantområdet.

Herudover sidder hun i en række virksomhedsbestyrelser, og hun varetager tillige frivilligt bestyrelsesarbejde inden for udvalgte velgørende formål.

PUBLIKATIONER

Tine har udgivet bogen “Opstart af Innovative Virksomheder – Venturekapital”, udgivet af Gjellerups Forlag i 2006 og bogen ”Consular Affairs Handbook, Mexican Consulate, Chicago”, udgivet af det mexicanske konsulat i Chicago i 2000/2001.

Hun har udgivet en række artikler. Herunder bl.a. Introduktion til Venturekapital, INSPI nr. 12, 2005 og Principiel Kendelse fra Højesteret om kuratorers salær, Advokaten 10, 2004