Tove Ungermand

Sekretær

Email: tu@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 75

Tove beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for inkasso, retssager, testamenter og ægtepagter samt mortifikationer.