En ny ferielov har været på vej længe, og sidste nyt er, at den vedtages i foråret 2018. Men foreløbig er det de gamle regler, der gælder, og ferietid er ensbetydende med, at jeg får mange spørgsmål relateret til afholdelse af ferie.

Mange arbejdsgivere udbetaler ferietillægget uafhængig af, hvornår medarbejderen faktisk afholder ferie – typisk i forbindelse med ferieårets begyndelse.

I en situation, hvor en medarbejder grundet opsigelse skal fratræde og har krav på udbetaling af feriegodtgørelse, opstår spørgsmålet om muligheden for modregning, idet arbejdsgiver kan hævde, at medarbejderen vil få ”i pose og sæk”.

Feriegodtgørelse er udtryk for en omregning af den optjente løn under ferie og ferietillægget til en feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret. Det vil sige, at ferietillægget er indeholdt i feriegodtgørelsen. Får medarbejderen udbetalt feriegodtgørelse, har medarbejderen derfor ikke krav på at få udbetalt ferietillægget oveni feriegodtgørelsen.

Men hvis arbejdsgiveren allerede har udbetalt ferietillægget før den dertil svarende ferie afholdes, kunne man med en vis rette spørge, om arbejdsgiveren ikke har krav på at få tilbagebetalt/modregnet det allerede udbetalte ferietillæg. Det har ferieloven taget stilling til, og svaret er, at arbejdsgiveren ikke har krav på, at lønmodtageren tilbagebetaler ferietillægget, og arbejdsgiveren kan derfor ej heller modregne dette i feriegodtgørelsen ved fratræden.

Ferieloven kan på dette punkt være fraveget ved kollektiv overenskomst.

Har du spørgsmål til artiklen eller personalejura i det hele taget, kan advokat Annette Petersen kontaktes.