Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftnævnets bestyrelse har vedtaget nye procesregler, som netop er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.

Behovet for nye procesregler er afledt af de nye AB-18 aftalevilkår, som anbefales anvendt fra 1. januar 2019.

Læs vores artikel om de nye AB-aftalevilkår her.

Med de nye AB-vilkår er der indført en betydelig række ændringer – særligt i forhold til tvisteløsningsformer. Det er disse ændringer, som har skabt behov for en tilpasning af procesreglerne.

Der er tale om nye regler for mediation og mægling, for syn og skøn, for beslutning om stillet sikkerhed, for hurtig afgørelse og for voldgift, herunder også forenklet voldgift. Foruden en regulering af de nye tvisteløsningsformer, som er indført med AB18, har Voldgiftsnævnet desuden søgt at optimere effektiviteten i de eksisterende gennem klarere tidsrammer for sagernes behandling, øget gennemsigtighed i processtyringen og mere digital sagshåndtering.

Spørgsmål til de nye procesregler eller øvrige spørgsmål vedrørende entreprise kan rettes til advokat Sesilie Munk Stenderup.

Om Forfatteren