Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Vores historie

Kielberg Advokater er et af provinsens største kontorer, beliggende i fabrikant Søren Christian Brandts gamle palæ. Firmaet blev grundlagt i 1988 ved en sammenlægning af to advokatfirmaer. Ved sammenlægningen havde vi det mål, at den enkelte jurist skulle have mulighed for at fordybe sig og videreuddanne sig inden for de områder, han eller hun interesserede sig for.

Siden hen har firmaet vokset sig større, således at vi idag beskæftiger mere end 60 medarbejdere, heraf mere end 20 jurister, men målsætningen er stadig den samme.

Alle jurister på kontoret har den brede og alsidige juridiske indsigt, der er nødvendig for at yde en kvalificeret rådgivning inden for såvel erhvervsretlige som privatretlige spørgsmål. Ingen enkeltperson er dog i dag i stand til på alle områder at opnå den viden og den erfaring, der kræves for at yde den bedst mulige rådgivning. I erkendelse heraf har vi til stadighed tilstræbt at specialisere os og kan således i dag yde kvalificeret rådgivning, ikke blot inden for almindelige juridiske emner, men også inden for de enkelte specialområder. Vi kan derfor på et højt fagligt niveau betjene husets klienter inden for alle juridiske grene.

Historiske milepæle

1960: Arne Kielberg åbner advokatforretning i Odense.
1988: Advokatfirmaet Aagesen, Møller Nielsen og Jan Olesen og advokatfirmaet Arne Kielberg, Grethe Laursen, Karsten Thygesen og Jørn Frøhlich lægges sammen til Kielberg Advokater, der overtager fabrikant Brandts gamle villa på Hunderupvej 71.
2001: Kielberg Advokater indleder samarbejde med 5 advokater og deres sekretærer fra det daværende advokatfirma Lars Christensen.
2002: Pladsen bliver for trang for det stigende antal medarbejdere, og arkitekt Paul Ingemanns forslag om at grave en tilbygning til huset ned i jorden resulterer i en stor udbygning med moderne kontorfaciliteter, der samtidig bevarer husets oprindelige, markante udtryk.
2008: Kielberg Advokater indleder samarbejde med advokatfirmaet Møller Andersen & Vestergaard.
2011:
2013:
2016:
2016:
Kielberg Advokater runder 50 ansatte og udvikler sig fortsat.
Kielberg Advokater indleder samarbejde med advokat Henrik Krogsøe
Kielberg Advokater indleder samarbejde med advokat Niels Magnussen
Kielberg Advokater udvider partnerkredsen og åbner kontor i Vejle og mødefaciliteter i København