Beskæftigelse
Anne Birgitte beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for privatret, herunder ejendomshandler og gældssaneringer.