Anne Birgitte Runge
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf.:
Anne Birgitte beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for privatret, herunder ejendomshandler og gældssaneringer.