Beskæftigelse
Anni er advokatsekretærelev og er i færd med at specialisere sig særligt indenfor køb og salg af fast ejendom.