Beskæftigelse
Birthe beskæftiger sig med sagsbehandling inden for ægteskabssager, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og dødsbobehandling.