Daniel Lundeman Lind
Stud. jur.

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Daniel læser jura på Syddansk Universitet i Odense og forventer at være færdiguddannet jurist i sommeren 2022. Daniel assisterer husets jurister inden for et bredt spekter af de juridiske arbejdsområder, dog med hovedvægt på erhvervsretlige emner.