Beskæftigelse
Jette beskæftiger sig hovedsageligt med dødsbobehandling samt køb og salg af fast ejendom.