Beskæftigelse
Marie læser jura på Syddansk Universitet i Odense og forventer at være færdiguddannet jurist i sommeren 2023. Marie assisterer husets jurister inden for et bredt spekter af de juridiske arbejdsområder, dog med hovedvægt på privatretlige emner.