Vi tilbyder juridisk bistand med høj faglighed, men også med menneskelig indsigt og forståelse.

Kielberg Advokaters specialer inden for privatret omfatter følgende kompetencer:

  • Dødsboer
  • Testamenter og ægtepagter
  • Skilsmisse
  • Samlivsforhold
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Personskade
  • Gældssanering
  • Tvangsfjernelser
  • Strafferet

Det er afgørende at behandle enhver sag og klient med ordentlighed og fokus på de menneskelige aspekter. Vi møder altid vore klienter i øjenhøjde og med empati og forståelse for deres situation og udfordring. Vi brænder for at opnå forligsmæssige løsninger, da de oftest giver størst værdi og bedst mulige relation til modparten.