Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Familie- arveret

Privatret

Kielberg Advokaters specialer omfatter følgende kompetencer:

Det er afgørende at behandle enhver sag og klient med ordent-lighed og fokus på de menneske-lige aspekter. Vi møder altid vore klienter i øjenhøjde og med empati og forståelse for deres situation og udfordring. Vi brænder for at opnå forligsmæssige løsninger, da de oftest giver størst værdi og bedst mulige relation til modparten.

Kielberg Advokaters specialer omfatter følgende kompetencer:

Uanset om du skal købe eller sælge hus/lejlighed, eller er kommet til skade eller i uføre – økonomisk eller på anden måde – tilbyder vi juridisk bistand med høj faglighed, men også med menne-skelig indsigt og forståelse.

Artikler om privat