Forældremyndighed, bopæl og samvær

For Kielberg Advokater har sager om forældremyndighed, bopæl og samvær høj prioritet. Vi er meget bevidste om, at for vores klienter kan en sådan sag være den enkelte klients vigtigste sag i et helt livsforløb.

Når det handler om forældremyndighed, bopæl og samvær er der brug for specialiserede advokater med et særligt blik for netop dette område. Hos Kielberg Advokater har vi hele tre juridiske specialister, der beskæftiger sig med disse sager om forældremyndighed. Det giver os en særlig styrke og erfaring på dette område.

Menneskelige aspekter og ansvar for børnene

I sager om forældremyndighed, bopæl og samvær yder Kielberg Advokater en topkvalificeret rådgivning, men vi er meget bevidste om, at den juridiske rådgivning ikke kan stå alene. I disse sager har vi stor fokus på de menneskelige aspekter, og vi er meget bevidste om, at vi har et særligt ansvar i forhold til de børn, som sagerne handler om.

Mest fordelagtige afgørelser ved domstolene og Familieretshuset

Udgangspunktet for vores advokater er altid dialog og et forsøg på at finde konstruktive løsninger. Det arbejder vi hårdt for. Hvis det ikke lykkes, så er alternativet at opnå de mest fordelagtige afgørelser på vores klienters vegne ved domstolene og i Familieretshuset.