Personskade

Erstatningssager relateret til personskade er ofte komplekse og langvarige sager, der involverer en lang række af instanser. En erstatningssag kan derfor være vanskelig at overskue for den tilskadekomne og familien.
 Kielberg Advokater har specialiserede jurister, der har arbejdet og arbejder med et stort antal erstatningssager. Her sørger vi, gennem højt kvalificeret rådgivning, for at skabe tryghed for vores klienter. Det gælder i forhold til selve varetagelsen af sagen, men også i forhold til at opnå den erstatning, skaden berettiger klienten til.

Specialer og kompetencer omkring personskader

Advokaterne hos Kielberg Advokater i Odense har en række specialer og kompetencer, når der gælder personskader og erstatningssager.

Det er bl.a.:

  • behandling af erstatningssager, som følge af trafikulykker, herunder i forhold til ansvarsforsikringen og den skadelidtes eventuelle privattegnede ulykkesforsikringer.
  • behandling af erstatningssager ved Erstatningsnævnet, som følge af personskade forvoldt ved overtrædelse af straffeloven, herunder blandt andet voldshandlinger. Vi bistår endvidere ofte skadelidte i forbindelse med selve straffesagens behandling.
  • behandling af arbejdsskadesager, herunder i forhold til sagens behandling ved Arbejdsskadestyrelsen eller eventuelt Ankestyrelsen samt skadelidtes eventuelle ulykkesforsikringer.
  • behandling af erstatningssager som følge af andre skader indtrådt i fritiden, herunder eksempelvis som følge af fald på glatte fortove, sportsulykker, hundebid eller lignede, i forhold til skadelidtes privattegnede ulykkesforsikringer samt eventuelle ansvarsforsikringer.
  • behandling af sager ved Ankenævnet for Forsikring i forhold til skadelidtes privattegnede ulykkes- og invalidepensionsforsikringer.