Strafferetten

Enhver kan – bevidst eller ubevidst – komme på kant med loven. For langt de fleste er det en ubehagelig oplevelse at blive sigtet af politiet eller udsat for ransagning eller telefonaflytning. Her kommer en erfaren forsvarer og Kielberg Advokater ind i billedet.

I straffesager er det vigtigt, at forsvareren så tidligt som muligt i forløbet kommer ind i sagen. Det giver mulighed for at lægge den helt rette strategi for sagen og sammen med klienten. Det gælder både ved den traditionelle strafferet og inden for skattestrafferet, hvor vi anbefaler, at en forsvarer overværer afhøring ved enten politi eller SKAT.

Strafferettens specialer under hele sagen

Hos Kielberg Advokater har vi stor erfaring med strafferettens specialer og kompetencer. Vi hjælper under hele sagens forløb. For eksempel med…:

  • gennemgang af sagens materiale
  • drøftelse af strategi for forsvaret
  • bistand til dig under afhøring hos politi eller SKAT
  • foretagelse af yderligere efterforskning
  • forsvar af dig i retten
  • iværksættelse af anke, klage eller ansøgning om erstatning