Tvangsfjernelser

Kielberg Advokater har gennem mange år specialiseret sig i sager om tvangsfjernelser og tvangsanbringelser af børn. Vi har stor forståelse for det menneskelige aspekt i disse sager og anerkender den vanskelige situation, familien står i. Vi kan tilbyde professionel bistand og hjælp gennem hele sagen om tvangsfjernelse eller anbringelse, så den ender på den bedst mulige måde for alle parter.

Hos Kielberg Advokater har vi stor ekspertise på området, og vi kan derfor være behjælpelige uanset sagens karakter, fx ved:

  • møder i Børn- og Unge-udvalget
  • formandsbeslutninger og godkendelse heraf
  • klager til Ankestyrelsen
  • sager i byretten

Sikrer børn og forældres rettigheder

For at sikre forældre og børns rettigheder ved sager om tvangsanbringelse, så har både forældre og børn over 12 år som udgangspunkt ret til gratis bistand af en advokat. Forvaltningen har pligt til at oplyse herom. Kielberg Advokaters specialister sikrer dig, at sager om tvangsfjernelse eller tvangsanbringelser af børn behandles korrekt.