Rådgiveransvar – beskikket bygningssagkyndig – funderingsfejl – sætning – ansvar for manglende konstatering af aktiv sætning?
17. januar 2017 af Lars Høj Andersson

En beskikket bygningssagkyndig gennemførte i 2011 huseftersyn på en ejendom, som i sælgers ejertid var blevet efterfunderet. I tilstandsrapporten blev

Læs mere  
Nye muligheder i forbindelse med syn og skøn – læs orienteringen fra vores procesafdeling
10. januar 2017 af Lars Høj Andersson

Procesafdelingen orienterer – nye muligheder i forbindelse med syn og skøn, sagkyndig bevisførelse mv. Pr. 1. juli 2017 ændres Retsplejeloven, hvorved

Læs mere  
Entreprise – faggrænser – udviklingsskade
1. december 2016 af Lars Høj Andersson

Privat bygherre fik i fagentreprise udført tilbygning i 2005. Senere konstateredes korrosion af zinkbeklædninger på taget. Zinkbeklædningen var pålagt af

Læs mere  
Procesafdelingen vinder sag
10. oktober 2016 af Lars Høj Andersson

Beskikket bygningssagkyndig erstatningsansvarlig for at lade karakteren K3 og bemærkninger hertil i tilstandsrapport udgå i en senere udarbejdet allonge.

Læs mere  
MgO-vindspærreplader
19. september 2016 af Lars Høj Andersson

Er beskikkede bygningssagkyndige tilstrækkeligt opmærksomme på fugtsugende vindspærreplader?

Læs mere  
Opgøret om MgO-pladerne – Entreprenørens mangelansvar eller bygherrens risiko?
28. april 2016 af Lars Høj Andersson

Byggebranchen afventer med spænding de første afgørelser i de verserende sager om placeringen af ansvaret/risikoen for anvendelsen af magnesiumholdige vindspærre-plader; de såkaldte MgO-plader.

Læs mere  
Beskikket bygningssagkyndig erstatningsansvarlig for ikke at have konstateret rådskader
6. april 2016 af Lars Høj Andersson

Beskikket bygningssagkyndig fundet ansvarlig for ikke at have konstateret rådskader på ejendommen på steder, hvor sådanne skader typisk forekommer.

Læs mere  
Procesafdelingen vinder ejerskifteforsikringssag
22. marts 2016 af Lars Høj Andersson

Ejendommen fra starten af 1900-tallet fik i 2008 oplagt nyt tag og tagkonstruktion, idet de oprindelige spær dog blev bibeholdt. Taget var på flere punkter fejlkonstrueret, men ejerskifteforsikringsselskabet afviste dækning, bl.a. med henvisning til at selskabet ikke mente, at der var nærliggende risiko for skade.

Læs mere  
Sælger erstatningsansvarlig i anledning af mangler på tag og tagkonstruktion
4. marts 2015 af Lars Høj Andersson

Sælger erstatningsansvarlig i anledning af mangler på tag og tagkonstruktion, idet retten vurderede, at det udførte arbejde var udført som selvbyg, og idet sælger ikke havde afgivet oplysning herom i forbindelse med ejendomshandlen.

Læs mere