Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Kielberg Advokater kan udpeges som voldgiftsdommere

Med uddannede og certificerede voldgiftsdommere på advokatkontoret i Odense kan vi udpeges som voldgiftsdommere i sager, hvor sagens parter er enige om at lade deres uenighed søgt løst for en voldgiftsret i stedet for ved de civile domstole.

 

Det er advokat Lars Høj Andersson og advokat Lars Rasmussen, der begge er uddannede og certificerede voldgiftsdommere i henhold til the Arbitrator Education.
Det giver dem mulighed for at fungere som voldgiftsdommere, når to parter i en sag – trods uenighed om selve sagen –  er enige om, at en voldgiftsret er at foretrække frem for at bringe sagen for en civil domstol.

Rutinerede voldgiftsdommere

Vores uddannede voldgiftsdommere er rutinerede i at påtage sig hvervet og løse opgaven. Med stor erfaring bringes de to parter i sagen sammen i voldgiftsretten til en professionel og løsningsorienteret dialog.